Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.76 7.64 9.06 6.92 9.13 9 7.65 8.9 8.68 8.58
Tiếp cận đất đai 6.63 7.33 8.35 7.64 6.25 7.78 6.41 6.91 5.94 6.02
Tính minh bạch 6.93 7 6.11 6.34 5.62 6.13 5.73 5.92 6.5 6.2
Chi phí thời gian 6.93 4.62 6.49 6.33 7.86 6.75 7.81 7.54 7 6.97
Chi phí không chính thức 6.57 6.65 6.97 6.24 6.76 7.02 6.76 6.16 4.66 5.4
Tính năng động 7.71 7.63 7.21 6.99 6.72 6.42 7.59 5.12 4.47 5.4
Hỗ trợ doanh nghiệp 7.44 7.32 4.01 5.14 5.14 4.91 5.04 5.4 5.67 5.49
Đào tạo lao động 4.94 4.9 4.47 5.49 4.01 5.21 4.9 4.75 5.14 5.23
Thiết chế pháp lý 5.05 5.44 4.31 4.48 4.84 3.67 5.33 6.13 6.18 5.63
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.14 5.01 4.41 4.5
PCI 66.47 61.12 62.47 61.94 62.22 63.42 59.07 58.1 57.61 57.79
Xếp hạng 66 9 20 14 19 2 23 37 39 38

  • An Giang: Làm sao nâng chỉ số PCI?

    Việc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của An Giang liên tục tuột hạng từ vị trí thứ 2 (năm 2012) xuống vị trí thứ 23 (năm 2013), rồi đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố (năm 2014) cho thấy sự giảm sút niềm tin của doanh nghiệp (DN) đối với nhiều lĩnh vực được khảo sát. Tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI là yêu cầu cấp bách nhằm gây dựng niềm tin, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

  • An Giang: Hội nghị phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2014 và đối thoại doanh nghiệp

    Sáng ngày 14.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2014 và đối thoại doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có bà Võ Thị Ánh Xuân, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện thị thành và 90 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com