Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.72 8.16 7.14 6.28 7.82 9.15 7.95 8.1 8.18 8.11
Tiếp cận đất đai 5.26 5.98 4.28 6.33 6.55 5.52 7.39 5.47 5.14 5.82
Tính minh bạch 4.1 4.33 5.25 5.27 5.3 5.98 5.62 6.19 6.17 6.36
Chi phí thời gian 3.65 4.52 4.72 5.61 6.7 4.62 6.2 6.14 6.18 6.06
Chi phí không chính thức 5.72 5.7 4.84 4.86 5.59 4.97 5.27 3.76 4.93 4.6
Tính năng động 4.3 6.74 4.87 4.56 3.25 4.07 6.11 4.38 4.24 4.29
Hỗ trợ doanh nghiệp 2.89 2.32 4.82 5.23 1.78 2.9 3.89 3.9 4.4 4.66
Đào tạo lao động 4.33 1.7 3.97 4.65 4.4 4.35 4.9 5.36 4.8 5.07
Thiết chế pháp lý 6.57 4.29 4.11 3.51 4.5 2 3.72 6.12 6.04 5.61
Cạnh tranh bình đẳng N/A 3.01 N/A N/A N/A N/A 7.49 6.52 5.26 5.72
PCI 46.47 39.78 47.5 51.49 52.71 51 53.53 53.02 53.2 54.6
Xếp hạng 46 63 61 58 60 60 57 59 60 60

  • Bắc Kạn: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

    Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 22/5/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Kạn, hướng tới các mục tiêu: cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, thực hiện cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

  • Bắc Kạn: Cần một cơ chế mở

    Bắc Kạn cần có cơ chế cụ thể hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến nông, lâm sản    song hành với tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao số lượng, chất lượng của nông, lâm sản.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com