Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 6.45 7.92 6.87 5.07 7.3 7.73 7.88 8.39 8.24 8.39
Tiếp cận đất đai 5.29 6.03 5.31 5.71 7.51 6.63 6.55 5.83 5.76 5.22
Tính minh bạch 2.24 2.99 2.92 2.76 4.66 6.09 6.53 5.98 5.41 6.01
Chi phí thời gian 4.6 3.79 5.94 5.77 6.16 5.09 5.43 6.41 5.71 7.03
Chi phí không chính thức 6.44 7.14 5.24 6.87 6.21 6.24 5.31 4.96 3.61 5.36
Tính năng động 3.49 5.05 2.66 5.38 4.76 5.56 4.46 4.44 4.07 3.86
Hỗ trợ doanh nghiệp 2.94 6.69 5.54 4.14 2.43 3.74 4.97 5.23 4.85 4.8
Đào tạo lao động 2.36 3.02 4.83 4.72 4.21 3.6 4.57 4.21 4.39 5.12
Thiết chế pháp lý 5.33 4.4 4.71 6.06 4.91 4.39 5.09 5.59 4.48 4.45
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.08 5.54 3.83 3.86
PCI 37.96 41 46.96 48.91 52.87 53.91 54.68 53.9 48.96 53.63
Xếp hạng 38 61 62 63 59 48 50 57 63 61

  • Đắk Nông: “Hiến kế” để cải thiện thứ hạng PCI

    Tại hội nghị chuyên đề về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được UBND tỉnh tổ chức vừa qua, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, yếu kém, nhiều đại biểu là chuyên gia, doanh nghiệp cũng đã đóng góp những ý kiến sát thực nhằm "hiến kế" cho chính quyền trên lộ trình cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tới.

  • Đắk Nông: Minh bạch thông tin góp phần cải thiện chỉ số PCI

    Minh bạch được xem là chỉ số quan trọng nhất trong 10 chỉ số thành phần của PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Đối với công tác quản lý Nhà nước cấp tỉnh, chỉ số này được đánh giá qua 2 khía cạnh, đó là việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình ban hành chính sách, phản biện và giám sát thực hiện chính sách.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com