Đăng ký thông tin

Nhằm giúp nhóm PCI quản lí thông tin tốt hơn, xin vui lòng đăng kí thông tin để tải tài liệu.

Địa chỉ email (*)
Họ và tên (*)
Cơ quan công tác
Mã xác nhận (*)
  (*) Mục bắt buộc
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com