Bình Định: Kiên trì thu hút dự án đầu tư nước ngoài

Tin đua ngày 20/8/2017

Với kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, trọng điểm, phương pháp tiếp cận kiên trì và hiệu quả, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Bình Định trong 30 năm qua đã mang lại kết quả khả quan, với hiệu quả kinh tế cao.

 

Khánh thành Dự án Xử lý nước Sanicon của nhà đầu tư Nhật Bản tại Bình Định.

                                                                  Bước đột phá từ hạ tầng

 

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh luôn quyết tâm tạo bước đột phá về hạ tầng để tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Theo đó, muốn nhà đầu tư đến, phải xác định đầu tư hạ tầng (cả kinh tế và xã hội) và coi đây là bước chuẩn bị thiết thực nhất.

Đồng thời, tỉnh lập và công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư của địa phương theo từng giai đoạn 2000 - 2005, 2005 - 2010, 2011 - 2016 để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục dự án chung quốc gia và xây dựng danh mục riêng của tỉnh; tổ chức xúc tiến, giới thiệu cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh.

 

“Trong giai đoạn trước năm 2010, trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh đã chủ động rà soát và ban hành một số chính sách khuyến khích nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh”, ông Dũng cho biết.

Đồng thời, tỉnh có chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích đào tạo cán bộ; hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân; hỗ trợ xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu; hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường...

“Ở xa các trung tâm lớn của đất nước, kết cấu hạ tầng hạn chế, phương tiện đi lại bằng đường hàng không chưa phát triển, nên Bình Định chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là trong 10 năm đầu đổi mới (1987 - 1997)”, ông Dũng cho biết.

Trong giai đoạn này, Bình Định chỉ thu hút được 7 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 30,5 triệu USD.

 

Đến giai đoạn 1998 - 2007, cùng với xu thế chung của đất nước, nhờ những nỗ lực của các cấp, các ngành trong xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện đáng kể, nên hoạt động đầu tư nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Bình Định đã có thêm 29 dự án mới, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh lên 31 dự án, với tổng vốn đăng ký là 385 triệu USD.

Giai đoạn 2008 - 2017, đặc biệt là từ năm 2013 đến nay, thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp của tỉnh đã có bước tăng trưởng rõ nét. Trong giai đoạn này, Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp thu hút được 13 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 173,765 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại...

Về hợp tác đầu tư, Nhật Bản đang trở thành đối tác quan trọng của Bình Định cả về số lượng dự án và vốn đăng ký. Trong 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư Nhật Bản chiếm tới 4 dự án. Lũy kế đến nay, Nhật Bản có 11 dự án tại tỉnh, với tổng vốn đăng ký 91,79 triệu USD.

 

Đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

 

Thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Định còn khiêm tốn, mới chiếm khoảng 1,2% GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 7,5%. Tuy vậy, theo ông Dũng, đóng góp cho ngân sách nhà nước của khu vực này đang ngày càng tăng (năm 2005 là 12 tỷ đồng, năm 2011 là 53,5 tỷ đồng; đến năm 2015 con số này là 125,5 tỷ đồng và năm 2016 ước đạt 165 tỷ đồng).

Các dự án đầu tư nước ngoài tuy chưa nhiều và hầu hết các dự án có quy mô vừa và nhỏ, nhưng đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tích cực là tăng tỷ trọng của công nghiệp - dịch vụ. Đồng thời, tạo ra một phong cách quản lý chuyên nghiệp, bài bản, đặc biệt trong việc lĩnh vực xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh.

 

Có được những kết quả trên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định là do lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó có đầu tư nước ngoài; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn... Vì vậy, kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Định luôn nằm trong nhóm tốt và khá. Đặc biệt, năm 2016, Bình Định đã trở lại nhóm tốt sau 3 năm liên tục nằm ở nhóm khá.

Nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ đưa ra thông điệp rõ ràng về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài mới, coi trọng hơn chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư nước ngoài cần thu hút; ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại...

Hà Minh
 
http://baodautu.vn/binh-dinh-kien-tri-thu-hut-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai-d68050.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com