Gần 300 doanh nghiệp tham gia “Ngày hội kết nối doanh nghiệp”

Tin đưa ngày 8/7/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 được HĐND tỉnh Hải Dương đề ra tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/7 là tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

 

Hải Dương quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN

 

Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế Hải Dương đã duy trì được mức tăng trưởng khá, tiến độ thu ngân sách đảm bảo theo dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng ở mức trung bình khá của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,8%, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 2,2 tỷ USD (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016), thu ngân sách nội địa đạt 5.438 tỷ đồng (tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2016)… Trong 6 tháng qua, Hải Dương đã chấp thuận cho 24 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.661 tỷ đồng, thu hút trên 207 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2016. Nửa đầu năm 2017, có 750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.500 tỷ đồng, tăng 15,4% số lượng doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một trong những hạn chế cũng được nhìn nhận là môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa được cải thiện nhiều. Thu hút vốn đầu tư chưa cao, còn ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại còn ít…

 

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh cho thấy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Dương nhiều năm liên tục giảm và chậm được cải thiện. Cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét. Việc rà soát, bổ sung, công bố công khai thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, thời gian giải quyết kéo dài. 

Từ nay đến cuối năm, theo Phó Chủ tịch Vương Đức Sáng, Hải Dương xác định tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc gia nhập thị trường, thuế, hải quan; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

Bên cạnh đó, Hải Dương cũng sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, đặc biệt là những dự án có tổng vốn đầu tư lớn, công nghệ cao; tập trung xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án đã được cấp phép đầu tư vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư. 

Tỉnh Hải Dương cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục độ trễ giữa thời gian ban hành chính sách và thực tế triển khai; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư trên địa bàn; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp…/. 

 

TTXVN

Hải Dương quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN

Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế Hải Dương đã duy trì được mức tăng trưởng khá, tiến độ thu ngân sách đảm bảo theo dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 102 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng ở mức trung bình khá của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,8%, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt trên 2,2 tỷ USD (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016), thu ngân sách nội địa đạt 5.438 tỷ đồng (tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2016)… 

Trong 6 tháng qua, Hải Dương đã chấp thuận cho 24 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.661 tỷ đồng, thu hút trên 207 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2016. Nửa đầu năm 2017, có 750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.500 tỷ đồng, tăng 15,4% số lượng doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một trong những hạn chế cũng được nhìn nhận là môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa được cải thiện nhiều. Thu hút vốn đầu tư chưa cao, còn ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại còn ít… 

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh cho thấy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Dương nhiều năm liên tục giảm và chậm được cải thiện. Cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét. Việc rà soát, bổ sung, công bố công khai thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, thời gian giải quyết kéo dài. 

Từ nay đến cuối năm, theo Phó Chủ tịch Vương Đức Sáng, Hải Dương xác định tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc gia nhập thị trường, thuế, hải quan; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh đó, Hải Dương cũng sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, đặc biệt là những dự án có tổng vốn đầu tư lớn, công nghệ cao; tập trung xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án đã được cấp phép đầu tư vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư. 

Tỉnh Hải Dương cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục độ trễ giữa thời gian ban hành chính sách và thực tế triển khai; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư trên địa bàn; xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp…/. 

 

TTXVN

http://bnews.vn/hai-duong-quyet-liet-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh/50517.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com