Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh phổ biến, tuyên truyền công tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tin đưa ngày 12/4/2017

Ngày 12/4, tại TP Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong việc tổ chức triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh năm 2017

 

lãnh đạo Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI
Lãnh đạo Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)

 

Tại hội nghị, các học viên đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh năm 2016;  Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2016; Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 2614/KH-UBND ngày 12/5/2016 cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Trong năm 2016, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.603 hồ sơ TTHC, trong đó: Hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn gần 1.430 hồ sơ; các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết; kết quả thẩm định và phê duyệt tại chỗ là 128 hồ sơ. Hoàn thành công tác rà soát, chuẩn hóa TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) theo Quyết định số 08/TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 634/QĐ-BTMMT ngày 29/03/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng đối với nội dung rà soát, cắt giảm thời gian doanh nghiệp chờ đợi để được đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 14 ngày theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công việc, trực tiếp trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là đội ngũ CBCCVC được cử làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để có kế hoạch đào lại, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tác phong làm việc, đồng thời có cơ chế chính sách đánh giá hiệu quả công việc một cách minh bạch, đảm bảo ghi nhận công bằng, khen thưởng xứng đáng, kỷ luật nghiêm khắc.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); phân tích các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2017.

 

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên đã được phát phiếu khảo sát nhằm đóng góp ý kiến giúp Sở định hướng, điều chỉnh kế hoạch, chương trình nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai nói riêng và chỉ số cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

 

Thu Trang

http://vfpress.vn/kinh-doanh/so-tai-nguyen-va-moi-truong-pho-bien-tuyen-truyen-cong-tac-trien-khai-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-505218.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com