Thái Nguyên nỗ lực vươn cao trong bảng xếp hạng PCI

Tin đưa ngày 28/3/2017

Năm 2016, Thái Nguyên đã vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI - một thứ hạng không dễ gì đạt được đối với bất cứ tỉnh nào trong cả nước, đặc biệt là những tỉnh, thành phố miền núi. Đâu là những bài học trong công tác điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, phát triển kinh tế của hệ thống chính quyền các cấp ở tỉnh này? Phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Bắc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

 


Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

 

Pv: ông có thể cho biết những điểm mới trong công tác chỉ đạo phát triển đô thị và thực hiện những dự án tại Thái Nguyên trong thời gian gần đây?

 

Thái Nguyên được xác định là trung tâm của vùng miền núi và trung du phía Bắc theo nghị quyết 37 của BCT và là một trong 10 tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, vì thế việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặt ra rất lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thái Nguyên. Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực cố gắng và trong những năm vừa qua đặc biệt năm gần đây Thái Nguyên đã đạt được tốc độ phát triển rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên năm 2016 đạt 15,2%, được xác định là một trong những cực tăng trưởng nhanh của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 478 nghìn tỷ đồng, là một trong những tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp cao nằm trong các tỉnh có công nghiệp phát triển.

 

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng được đánh giá là một tỉnh có sức thu hút các nhà đầu tư tốt, góp phần vào công tác xuất khẩu của cả nước tăng. Năm 2016 đạt 19,1 tỷ USD đứng thứ 3 của cả nước. Thái Nguyên còn là một tỉnh có nhiều trường Đại học và cao đẳng số lượng sinh viên trên 10 vạn cũng đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội, Tp HCM. Đồng thời, Thái Nguyên cũng là một tỉnh trung tâm y tế của vùng. Với lợi thế như vậy, chúng tôi xác định phải có chiến lược phát triển đầu tư cho Thái Nguyên theo quy hoạch, phải đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 19 cũng xác định: 08 trương trình, 16 đề án, 20 công trình dự án trọng điểm, tích cực đầu tư để làm quy hoạch và yêu cầu sự phát triển theo quy hoạch.

 

 


                    Những đổi thay trên quê hương "Thủ đô gió ngàn"

 

Trong quy hoạch, chúng tôi xác định phải đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đô thị. Thái Nguyên là thành phố loại 1, số dân sống ở đô thị 34,6%, tốc độ đô thị phát triển nhanh, gắn liền với tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư, chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình phát triển cần nhấn mạnh vào đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục thu hút đầu tư. Có sự gắn kết giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn mới giữa các vùng miền để đảm bảo động lực phát triển chung. Chủ trương thúc đẩy phát triển đô thị nhưng phải đảm bảo rằng sự phát triển ấy phải bền vững, phải theo quy hoạch, phải gắn với an ninh xã hội.

Phát triển đô thị nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, để nâng cao chất lượng đời sống của người dân nhưng đồng thời phải biết quan tâm và ứng dụng chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân miền núi, nông thôn. Chúng tôi đặt nhiều quan tâm cho công tác quy hoạch nông thôn trong chương trình nông thôn mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện nghiêm túc, ưu tiên các nguồn lực cho địa phương để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đặc biệt thực hiện chính sách với gia đình có công với cách mạng, với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các đồng chí có tuổi đảng viên cao đang gặp khó khăn về nhà ở.

 

Trọng tâm tiếp theo mà Thái Nguyên cũng rất lưu tâm, đó là chú trọng đến nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ. Thái Nguyên cam kết dành 100 tỷ đồng bằng ngân sách của tỉnh chi cho đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn. Đây là sự nỗ lực của Thái Nguyên đúng với đường lối chính sách cuả Đảng và Nhà nước, đồng thời vận dụng linh hoạt đặc thù của tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn của tỉnh có 600 Tiến sỹ, hơn 100 Giáo sư và Phó giáo sư – đó chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và Thái Nguyên được tận hưởng nên chúng tôi luôn trân trọng và áp dụng cách thức đặc biệt để huy động sức mạnh của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia nhằm tạo ra động lực phát triển bền vững.

Thái Nguyên cũng nhận thức rõ cần quan tâm đến phát triển văn hóa dân tộc, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa. Chúng tôi luôn dành cho phát triển các hệ thống bảo tàng, khu thiết chế thể thao du lịch bởi nơi đây chính là quê hương cách mạng. Để theo kịp tiến trình chung trong hội nhập kinh tế quốc tế nhưng đảm bảo không mất đi bản sắc văn hóa của dân tộc. Chú trọng công tác phát triển du lịch trong quy hoạch phát triển đô thị Thái Nguyên đã gắn kết giữa kinh tế du lịch, văn hóa du lịch với văn hóa lịch sử. Du lịch gắn với môi trường sinh thái thiên nhiên (như Hồ Núi cốc), du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp (văn hóa trà). Sản xuất nông nghiệp coi trọng cây chè đang phấn đấu trở thành thương hiệu chè Thái Nguyên là Đệ nhất Danh trà. Đề cao giá trị cây chè, quảng bá tôn sản phẩm chè Thái không chỉ trong nước và còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

 

Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp túc chú trọng phát triển đầu tư theo hướng đảm báo chiến lược gắn liền giữa đô thị và nông thôn, giữa các huyện với thành phố Thái Nguyên, thành phố mới Sông Công, thị xã Phổ Yên. Chú trọng đồng bộ phát triển kinh tế công nghiệp và kinh tế thương mại dịch vụ du lịch, kinh tế nông nghiệp nông thôn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với cơ cấu lao động, tiếp tục quan tâm tới an ninh xã hội, giải quyết nhà ở cho người lao động.

Chỉ tính riêng nhà máy Samsung với trên 6,2 vạn lao động cộng thêm các nhà máy khác trên địa bàn Thái Nguyên cho thấy con số đáng kể trong lực lượng lao động đang chịu nhiều sức ép về chỗ ở và việc đi lại. Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng cho người lao động cũng đang gặp khó khăn, thiếu nguồn lực để xây dựng các trường học cho con em gần khu công nghiệp. Vì thế rất cần sự vào cuộc của doanh nghiệp, HTX và tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài ngân sách.

 

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng chi cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên phải tiết kiệm ngân sách. Hạn chế đi nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, gương mẫu dùng xe công, gương mẫu nghiêm túc đề cao trách nhiệm làm việc trong giờ hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa công sở đề cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan và chính quyền địa phương.

Nói một cách tổng quát nhất là tỉnh Thái Nguyên đặt trọng tâm vào 8 chương trình, 16 đề án và 20 công trình trọng điểm, tiếp tục phát huy vai trò qunr lý nhà nước nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng lợi thế của Thái Nguyên để phát triển hơn nữa về mọi mặt, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của đất nước.

 


Được phát triển quy hoạch đô thị bài bản, đúng định hướng đang đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành Trung tâm vùng miền núi và trung du phía Bắc.

 

Pv: Thái Nguyên đang có nhiều dự án phát triển đô thị lớn. Trên những công trường này cần rất nhiều nguồn lực. Trong khi nguồn lực cung cấp của nhà nước rất hạn hẹp, tỉnh đã có những chiến lược và chính sách nào để giải quyết khó khăn này?

Trong khi nguồn lực từ ngân sách còn nhiều khó khăn, chúng tôi đã sớm có nhận thức là phải huy động nhiều nguồn lực đầu tư mà pháp luật cho phép. Chúng tôi phải năng động áp dụng nhiều hình thức đầu tư vừa đảm bảo đúng luật vừa tranh thủ được các nhà đầu tư có năng lực.

Tỉnh Thái Nguyên hiện nay đang có nhiều hình thức đầu tư, mạnh dạn trong thu hút đầu tư cho các dự án trọng điểm. Ngoài ngân sách nhà nước cần phải tận dụng tối đa nguồn lực ngoài ngân sách nhưng đảm bảo đúng pháp luật để sao cho việc thực hiện các công trình đó vừa nhanh vừa hiệu quả. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, tăng cường giám sát của hội đồng nhân dân, của mặt trận tổ quốc, các cơ quan báo chí và của toàn xã hội. Đây chính là cơ chế giám sát rất tốt cho quá trình thực thi nhiệm vụ xây dựng các công trình trọng điểm.

 

Chúng tôi hiểu rằng, nguồn lực từ ngân sách hay ngoài ngân sách thì cũng đều là tiền của nhân dân, vì vậy phải coi trọng và bảo vốn đầu tư. Muốn như vậy phải có quy hoạch tốt và có chủ trương đúng đắn cho từng năm và từng giai đoạn, tránh nóng vội làm nhanh, làm lấy được, phòng tránh rủi ro tranh thủ cơ hội để đạt được mục tiêu đề ra cho nhiều dự án.

Điều đáng nói là Thái Nguyên rất coi trọng môi trường đầu tư cho doanh nghiệp doanh nhân. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên có trên 5.000 doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp PCI (có 115 doanh nghiệp), doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ. Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và trong vòng 2 năm 2015 và 2016 luôn đứng trong tốp 10 tỉnh có thứ hạng (2015, 2016 đều có thứ hạng 7). Đây là nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp để thu hút sự đầu tư, tạo các cơ hội bình đẳng cho các danh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt coi trọng kiến tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ với phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”. Đồng hành cùng doanh nghiệp tăng cường đối thoại giải quyết kịp thời các chính sách có liên quan đến phát triển các danh nghiệp như thuế, hải quan, đất đai, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính để cho doanh nghiệp giảm các chi phí không chính thức, giảm chi phí trung gian để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thì họ mới có thể đóng góp nguồn lực cho tỉnh và nguồn lực đó chính là phục vụ cho công cuộc phát triển những dự án chiến lược của địa phương.

 

Pv: Ông có thể cho biết về những sự kiện nổi bật trong năm 2016 mà tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện?

 

Kế thừa và phát triển, nỗ lực đoàn kết, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm qua, cụ thể:

Triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng, các chương trình đề án định hướng cho nhiệm kỳ 2015-2020

Với quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, năm 2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ xây dựng, cho ý kiến và quyết định nhiều chủ trương quan trọng trong đó tiêu biểu là 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ. Kết quả các phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa bằng các kết luận, Nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nổi bật là việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai các dự án lớn như: Khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc; Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, T.P Thái Nguyên; Nghị quyết về xây dựng thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020; Nghị quyết số 05 về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020…

 

Tổ chức thành công bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

Năm 2016, Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%; Kết quả Thái Nguyên đã bầu đủ được 7 đại biểu Quốc hội và 75 đại biểu HĐND tỉnh; số lượng, chất lượng đại biểu HĐND ở cấp huyện và ở cấp xã cơ bản đảm bảo theo quy định. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII , Thái Nguyên đã kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo các tiêu chí về cơ cấu, trình độ, năng lực điều hành thực hiện thắng lợi các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, năm 2016 HĐND khóa XIII đã đoàn kết, chú trọng đổi mới công tác điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bằng những quyết định đúng pháp luật, sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của địa phương, thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cũng thể hiện rõ vai trò của mình trên các diễn đàn Quốc hội và các buổi thảo luận với các ý kiến trí tuệ, sâu sắc, trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và đủ sức thuyết phục để đóng góp vào các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

 

Duy trì là cực tăng trưởng của cả nước

 

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành của UBND tỉnh, năm 2016,nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt cao hơn so với năm 2015. Năm 2016, Thái Nguyên đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng kinh tế, đạt 15,2%, vượt 3,2% so với kế hoạch năm; đứng thứ 3 cả nước về giá trị xuất khẩu, ước đạt trên 19 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2015; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người củatỉnh ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 6,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 477 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% cùng kỳ và bằng 109% kế hoạch cả năm. Kết thúc năm 2016, toàn tỉnh tiếp tục có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản phẩm Trà Thái Nguyên đạt giải Bạc tại Cuộc thi búp chè vàng khu vực Bắc Mỹ.

 

Thu ngân sách đạt 9,600 tỷ Đồng

Năm 2016 là năm thứ 2 liên tục Thái Nguyên vượt thu ngân sách cao. Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, song Thái Nguyên đã nỗ lực thu ngân sách nhà nước đạt 9.600 tỷ đồng, vượt trên 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm. Đây là nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thái Nguyên quyết tâm và phấn đấu thu bù chi và có kết dư về ngân sách Trung ương trước năm 2020

 

Khởi động nhiều dự án đầu tư lớn

 

Năm 2016, Thái Nguyên tổ chức lễ động thổ xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốcgắn với Khu di tích lịch sư quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gồm nhiều công trình, hạng mục. Cũng trong năm 2016, Thái Nguyên đã thu hút đầu tư nhiều dự án lớn như; Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, T.P Thái Nguyên, dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indevco, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Vincom; dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị tỉnh Thái Nguyên và vùng lân cận. Kết thúc năm 2016 , Thái Nguyên đã có 677 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư là 143.000 tỷ đồng; Cấp phép mới cho 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 132,85 triệu USD. Đây cũng chính là kết quả minh chứng cho những nỗ lực trong công tác điều hành nền kinh tế của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

 

Vươn lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI

 

Theo kết quả công bố năm 2016, Thái Nguyên nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước được đánh giá là có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2015, đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI (vượt 1 bậc so với năm 2014), đứng trên các tỉnh Quảng Nam, Long An và Thanh Hóa. Trong khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên xếp thứ 2 sau tỉnh Lào Cai. Như vậy, từ một tỉnh xếp ở vị trí thứ 57 (năm 2011), Thái Nguyên đã phấn đấu nâng hạng lên vị trí thứ 17 (năm 2012) và đứng thứ 7 năm 2015. Theo đánh giá của VCCI, Thái Nguyên là một trong những địa phương có chỉ số tăng hạng nhanh nhất từ trước đến nay.Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 - Par in dex, Thái Nguyên cũng là tỉnh đứng thứ 22 trong 64 tỉnh thành, vượt 20 bậc so với năm 2014.

 

Tổ chức thành công sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016”

 

Lần đầu tiên Thái Nguyên đượcBộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắcchọn để tổ chứcsự kiện "Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2016". Trong 3 ngày diễn ra, một chuỗi các hoạt động kết nối đã được tổ chức với trên 400 quy trình công nghệ, thiết bị, sản phẩm được trình diễn, cùng sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế và các đại biểu, nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước.Thông qua đây các bên tham gia kết nối cung cầu đã trao đổi, thống nhất, xác định được 8 hợp đồng hợp tác chuyển giao công nghệ, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá trên 56 tỷ đồng, qua đó thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ trên mọi mặt ngày càng hiệu quả hơn, đưa KH&CN trở thành nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc nói riêng.

 

Khởi động dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có lưới điện quốc gia

 

Năm 2016, Thái Nguyên đã khởi động Dự án cấp điện cho các thôn, bản của tỉnh Thái Nguyên tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Đây là kết quả hợp tác, chia sẻ khó khăn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc với tỉnh Thái Nguyên. Theo đó hạ tầng lưới điện cho 76 xóm, bản chưa được đầu tư điện lưới quốc gia đã chính thức được khởi động với tổng kinh phí trên 207 tỷ đồng, trong đó tập trung ưu tiên cho 35 xóm, bản thuộc các xã vùng cao ở các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ hoàn toàn chưa có điện lưới quốc gia với tổng kinh phí là 146 tỷ đồng. Dự án không chỉ đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn là động lực cho các chương trình về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đề ra.

 

Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo

 

Năm 2016, Thái Nguyên giải quyết việc làm cho 26 nghìn người, tạo việc làm mới 15 nghìn người; Tiếp tục giảm tỉ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm 2%. Lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thôngđược triển khai hiệu quả. Thái Nguyên đã thành công trong việc ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Ngày 04/12/2016, 03 cháu bé đầu tiên ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A Thái Nguyên; Bệnh viện C đã thực hiện thành công kỹ thuật tim mạch can thiệp, cứu sống 2 bệnh nhân đầu tiên, đánh dấu thành công bước đầu về kỹ thuật điều trị tim mạch cho bệnh nhân trên địa bàn. Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, đoàn vận động viên thể thao thành tích cao đạt 190 huy chương các loại (trong đó 47 huy chương Vàng, 64 huy chương Bạc, 79 huy chương Đồng), đội tuyển bóng đá xếp thứ 5/6 tại giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Bắc Sơn.

 

Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định

 

Là năm đầu tiên Thái Nguyên tổ chức đồng loạt lễ giao nhận quân 1 đợt theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 ở tất cả 9 huyện, thành, thị trong tỉnh, đảm bảo đủ chỉ tiêu với 1.800 tân binh lên đường nhập ngũ. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương nhìn chung ổn định, có nhiều chuyển biến; Tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh năm 2016, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, được quản lý, kiểm soát và phối hợp hiệu quả từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Việc xã hội hóa bến xe khách Thái Nguyên là chủ trương đúng đắn được thực hiện kịp thời nhằm giải quyết tình trạng quá tải giao thông trong TPTN mà nhiều năm chưa làm được. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương.

 

Pv: Trân trọng cảm ơn ông!

 

Khánh Phương

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/thai-nguyen-no-luc-vuon-cao-trong-bang-xep-hang-pci.html

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com