Yên Bái: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tin đưa ngày 5/7/2017

Sáng 5/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Dự hội nghị có lãnh dạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Cục An ninh Tây Bắc, Thường trực Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,09%; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn có sự dịch chuyển nhẹ so với cùng kỳ 2016, trong đó nông, lâm nghiệp chiếm 24,71%, công nghiệp, xây dựng chiếm 23,23%, dịch vụ chiếm 48,28%. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 174.830 tấn, bằng 60,2% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi ước đạt 32.760 tấn; tổng đàn gia súc chính ước đạt 659.235 con, tăng 23.604 con so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 25.480 tấn , tăng 1.047 tấn so với cùng kỳ; trồng rừng ước đạt 11.860 ha, tăng 530 ha so với cùng kỳ; tỷ lệ che phủ rừng  ước đạt 62,5%. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, tích cực huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, phấn đấu hết năm 2017 có ít nhất 15 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới.

 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng. 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 7,31% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.010 tỷ đồng, tăng 294 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.021,4 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 23 dự án, với vốn đăng ký 9.432,5 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 99 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội  tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm tỉnh tập trung rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương  trong quá trình triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì và triển khai thực hiện tốt. Trong 6 tháng toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 9.050 lao động, tuyển mới và đào tạo nghề cho 7.390 người. Các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn được triển khai kịp thời, đời sống nhân dân được ổn định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú. Đã tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017 và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Lào Cai - Tây Bắc với nhiều dấu ấn.

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 đạt kết quả xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017. Trong đó tập trung vào các vấn đề thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tình hình triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020; Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự xây dựng đô thị, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Triển khai dự án đầu tư các công trình trọng điểm; Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về  công  tác dân tộc, thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao, vùng dân tộc; Việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, đặc biệt trong đó công tác chỉ  đạo điều hành, và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh: Đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đảm bảo tiếp tục đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, thương mại, dịch vụ phát triển khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; thu ngân sách đạt kết quả khá, đạt 50% chỉ tiêu so với HĐND giao, tăng 12,7% so với cùng kỳ; tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tích cực; hoạt động du lịch có nhiều điểm nhấn, trong đó đã tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm du lịch Yên Bái 2017; Công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị được giữ vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự báo; Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND chưa đạt như sản lượng chè búp tươi; giá trị sản xuất công nghiệp; tình hình chăn nuôi gặp khó khăn; công tác quản lý thông tin báo chí còn bất cập; tình hình tai nạn giao thông phức tạp …

 

Về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01 và các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; sớm hoàn thành sơ kết, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đã được ban hành trong giai đoạn 2016 - 2020.  Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp lần thứ 5, gồm: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 

2. Huy động mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó tập trung chỉ tiêu GDP, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, tổng mức đầu tư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo….Từng ngành, địa phương có giải pháp cụ thể để hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao năm 2017.

 

3. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành trong quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân, bám sát nhiệm vụ quyết liệt hành động hoàn thành các mục tiêu của năm đã đề ra. Trưởng các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu của ngành mình, địa phương mình.

 

Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả có tác động tiêu cực do quan liêu, thiếu trách nhiệm, tắc trách trong quản lý giải quyết xử lý công việc.

Nghiêm túc triển khai văn bản chỉ đạo Trung ương, chấp hành chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

4. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm 2017 và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XVIII. Giám đốc các sở, ngành chủ trì tham mưu xây dựng các quy hoạch, đề án, chính sách, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chủ động phố hợp trong việc trả lời chất vấn, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

2. Trong công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, ban hành đề án, chính sách quy định:

* Hoàn thành việc điều chỉnh các quy hoạch, gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch đất đai; Quy hoạch điện lực; Quy hoạch thương mại; Quy hoạch khoáng sản.

* Đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng; Xây dựng danh mục kế hoạch lập mới điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp,… Triển khai Đề án nâng cấp xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại 3; Hoàn thành dự thảo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018; xây dựng dự toán NSNN của tỉnh năm 2018.

Các sở ngành chủ động xây dựng các đề án, dự án thành phần theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu của Chính phủ.

 

3. Lĩnh vực Nông nghiệp: Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới; triển khai ngay việc giao vốn triển khai chương trình, dự án bảo vệ, quản lý phát triển rừng; Triển khai các giải pháp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2017; Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn thịt; Chỉ đạo đôn đốc các địa phương sản xuất vụ Hè thu theo đúng khung thời vụ; Thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển các sản phẩm sạch đối với từng loại sản phẩm, cây con cụ thể.

 

4. Lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Tập trung triển khai thục hiện tốt Nghị quyết 41 của Tỉnh ủy; Tái cơ cấu ngành công nghiệp, khuyến khích ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh, như chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện; tiếp tục duy trì các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thực hiện phân khai các nguồn vốn hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm; Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm gia tăng giá trị công nghiệp, thương mại, dịch vụ 6 tháng cuối năm 2017; Kiểm tra, rà soát đẩy nhanh dự án thủy điện.

 

5. Về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục tập trung thu hút đầu tư gắn với cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, phấn đấu chỉ số PCI năm 2017 tăng 4-5 bậc so với năm 2016; Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật về đâu tư, kinh doanh, thuế; Duy trì tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân hàng tháng; Hoàn thành cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp, phương án chuyển đổi ban quản lý chợ Mường Lò; Công bố danh mục, xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc quyền quản lý của tỉnh.

 

6. Xây dựng cơ bản: Rà soát tình hình phân bổ giao vốn và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tiến độ xây dựng cơ bản tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đảm bảo thời gian quy định; Các địa phương tập trung công tác giải phóng mạt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm…

 

7. Về Thu - Chi ngân sách: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn thu; Phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2017; đồng thời tăng cường quản lý chi ngân sách.

 

8. Lĩnh vực tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng; Tiếp tục rà soát giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, thu hồi giấy phép đối với những mỏ đã cấp giấy phép nhưng không hoạt động, giấy phép hết hạn…

 

9. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội, thông tin đối ngoại: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra các dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức tốt việc sơ kết 1 năm thực hiện Đề án Sắp xếp mạng lưới trường lớp, tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018; Triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 về phát triển du lịch, tổ chức các hoạt động thúc đẩy du lịch, chuẩn bị thực hiện tốt Tuần Văn hóa du lịch Mường Lò và Tuần Văn hóa, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải…; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin báo chí, tăng cường công tác thông tin đa chiều. Các sở ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng dạy nghề, giải quyết việc làm tổ chức tốt hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương bình liệt sỹ, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công; Thực hiện tốt hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế.

10. Về xây dựng thể chế, cải cách hành chính: Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính cấp huyện, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã; Hoàn thành đề án vị trí việc làm, rà soát tổng biên chế, số người làm việc trong các đơn vị trực thuộc các sở, ngành; Hoàn thành công tác chuẩn bị thành lập đưa vào hoạt động thử nghiệm Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

11. Về quốc phòng, an ninh: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Thực nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra điểm nóng liên quan đến khiếu nại đông người...

 
Nguyễn Hiên
 
http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=15497&l=Tintrongtinh
 


0

Dựa trên

0 đánh giá

Yên Bái

0

Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com