Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.4 9.17 8.26 6.43 9.37 9.4 8.09 8.08 8.74 8.73
Tiếp cận đất đai 6.21 6.11 7.77 6.73 7.68 6.52 7.2 5.38 4.94 5.67
Tính minh bạch 4.79 4.11 5.9 5.77 5.92 2.93 5.87 5.6 5.31 6.18
Chi phí thời gian 4.23 2.85 6.59 4.65 6.53 3.51 5.37 4.85 5.93 6.57
Chi phí không chính thức 7.27 6.12 5.66 5.65 5.59 6.2 5.96 2.81 3.88 4.17
Tính năng động 3.16 2.51 5.9 5.48 4.66 4.13 5.37 3.14 4.39 4.12
Hỗ trợ doanh nghiệp 2.48 6.44 5.29 5.6 2.06 2.31 4.79 5.13 6.7 5.55
Đào tạo lao động 2.83 1.84 4.29 5.49 5.19 4.14 5.11 5.6 5.56 5.66
Thiết chế pháp lý 3.69 4.57 5.4 3.76 6.28 3.13 4.76 4.1 6.13 4.52
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.7 4.17 4.8 5.49
PCI 41.7 36.4 59.32 55.12 59.96 45.12 56.23 50.32 56.48 56.48
Xếp hạng 42 64 27 47 29 63 43 63 53 53

  • Điện Biên: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tạo môi trường thu hút đầu tư

    Điện Biên có một số tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tài nguyên nhưng từ năm 2008 đến nay, chỉ số PCI tỉnh Điện Biên chủ yếu xếp ở vị trí tương đối thấp hoặc rất thấp.

  • Điện Biên: Tín hiệu tích cực từ chính sách thu hút đầu tư

    Tính đến cuối năm 2014, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh là 67, với tổng vốn đăng ký đầu tư 16.370 tỷ đồng. Hiện tại đã có 24 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng với tổng vốn đầu tư 3.314 tỷ đồng, 43 dự án còn lại với tổng mức đăng ký đầu tư 13.057 tỷ đồng đang triển khai thực hiện là những tín hiệu đáng mừng

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com