Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.81 8.24 8.01 7.97 7.84 8.36 7.4 7.25 8.16 7.88
Tiếp cận đất đai 5.93 6.29 6.19 6.96 5.98 5.83 6.69 5.89 6.52 5.93
Tính minh bạch 6.41 5.79 5.83 5.62 5.5 5.72 5.52 6.01 5.7 5.93
Chi phí thời gian 5.31 4.72 5.67 4.47 5.6 5.61 5.39 5.87 5.95 6.26
Chi phí không chính thức 6.82 6.96 4.93 6.01 5.81 6.63 6.17 3.81 4.57 4.81
Tính năng động 5.86 5.71 5.48 3.12 4.95 6.22 5.68 3.97 4.37 4.2
Hỗ trợ doanh nghiệp 5.33 7.58 4.91 4.51 3.4 4.21 5.23 6.2 6.12 5.95
Đào tạo lao động 4.17 2.98 4.27 4.79 4.6 4.4 5.36 5.32 5.1 5.41
Thiết chế pháp lý 3.94 6.7 6.69 6.59 5.82 3.2 6.4 5.96 6.64 5.68
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.55 5.63 5.18 6.09
PCI 56.16 51.82 56 53.65 55.07 56.5 57.96 56.16 56.83 57.42
Xếp hạng 56 38 43 50 51 32 31 48 47 46

  • Gia Lai: Giải pháp nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh?

    Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 là kết quả điều tra năm thứ 10 liên tiếp, với sự tham gia của 8.093 doanh nghiệp dân doanh trên toàn quốc. Gia Lai với điểm chỉ số PCI là 56,16, thấp hơn 1,8 điểm so với năm 2013 và thấp hơn 0,34 điểm so với năm 2012; xếp hạng 3 khu vực Tây Nguyên và thứ 48/63 tỉnh, thành phố.

  • Gia Lai: Phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

    Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 2691/UBND-KTTH. Công văn nêu rõ: Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2014 đã sụt giảm mạnh, xếp vị trí thứ 48 trong cả nước (so với năm 2013 đã giảm 17 bậc)...

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com