Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.92 7.81 7.72 6.51 8.26 8.26 7.82 8.35 8.26 8.49
Tiếp cận đất đai 5.84 6.91 6.04 5.94 6.06 5.98 6.93 5.53 5.15 5.63
Tính minh bạch 5.39 6.38 6.36 5.37 4.97 5.09 4.64 5.83 6.1 5.71
Chi phí thời gian 6.24 6.36 7.19 6.68 7.13 6.27 5.95 6.39 6.75 6.12
Chi phí không chính thức 6.74 7.6 5.28 6.24 7.46 6.83 6.23 5.28 5.22 5.22
Tính năng động 4.64 5.07 4.51 5.06 4.85 4.25 4.9 4.3 4.75 5.24
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.98 7.52 4.85 6.22 4.3 4.26 5.54 5.78 5.27 5.28
Đào tạo lao động 4.67 3.99 4.99 5.27 4.44 5.33 5.61 6.18 6.29 6.54
Thiết chế pháp lý 3.73 4.73 5.03 4.62 5.23 3.18 6.61 5.8 5.77 5.29
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.93 5.19 4.98 4.56
PCI 53.22 54.07 58.96 57.51 58.41 56.29 56.37 58.63 58.37 57.95
Xếp hạng 53 30 29 35 35 33 41 31 34 36

  • Hải Dương sẽ thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chỉ rõ, sẽ xây dựng phát triển Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng, đây là mục tiêu không xa.

  • Hải Dương: Hoành tráng mà chi!

    Nối gót nhiều địa phương khác, tỉnh Hải Dương vừa xin chủ trương của Chính phủ xây dựng trung tâm hành chính tập trung với vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỉ đồng.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com