Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 6.45 8.21 8.72 6.76 8.84 9.54 7.34 8.64 8.66 8.38
Tiếp cận đất đai 6.59 6.79 8.11 7.24 6.19 8.84 7.87 6.38 6.43 6.15
Tính minh bạch 5.78 5.81 6.34 5.74 5.34 5.03 5.03 6.14 6.57 6.57
Chi phí thời gian 6.67 6.01 7.44 5.5 7.12 7.21 8.36 8.1 8.15 6.92
Chi phí không chính thức 5.89 6.95 7.21 7.04 7.32 8.61 8.94 7.02 5.38 5.72
Tính năng động 4.17 5.91 5.62 5.86 4.6 6.34 6.29 5.1 5.78 5.06
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.53 6.88 4.27 5.06 5.59 3.7 5.46 5.64 5.4 6.17
Đào tạo lao động 4.22 2.78 4.25 4.94 4.28 4.53 5.71 5.18 5.2 5.29
Thiết chế pháp lý 6.2 6.54 5.94 6.98 6.34 4.51 6.4 7.33 7.62 6.2
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.19 4.78 4.56 5.35
PCI 52.82 52.25 63.04 58.9 59.98 62.96 63.55 61.1 60.31 60.81
Xếp hạng 53 35 19 27 28 6 3 9 11 13

  • Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kiên Giang

    Kiên Giang những năm qua đã có nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai...; ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích, thu hút đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông và dạy nghề.

  • Kiên Giang: PCI ổn định tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

    Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những điều tra xã hội học lớn và toàn diện, phản ánh cảm nhận của doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền cấp tỉnh, trong việc tạo lập môi trường chính sách thích hợp để phát triển kinh tế. Kết quả PCI là cơ sở khách quan giúp tỉnh xem xét, phân tích, đánh giá lại công tác điều hành, quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từ đó nhận rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong điều hành kinh tế của địa phương mình để có giải pháp chỉ đạo điều hành tốt hơn trong thời gian tới.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com