Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.82 7.79 7.82 5.66 8.37 6.72 7.3 8.45 8.27 8.24
Tiếp cận đất đai 5.96 6.56 6.49 7.08 6.25 6.14 6.29 5.79 6.18 5.44
Tính minh bạch 5.17 5.35 5.58 6.3 5.97 5.34 6.12 6.43 6.45 6.8
Chi phí thời gian 5.6 4.97 5.97 6.17 5.33 6.3 5.14 5.77 6.59 6.72
Chi phí không chính thức 6.38 7 5.31 7.01 6.37 5.72 6.1 5.15 4.93 5.42
Tính năng động 3.87 4.63 3.58 4.24 1.39 3.06 5.88 3.96 4.21 4.98
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.25 7.47 5.2 5.48 3.05 4.4 4.85 5.71 5.53 5.07
Đào tạo lao động 4.3 3.06 3.85 5.18 3.94 5.01 5.27 5.86 5.96 5.63
Thiết chế pháp lý 4.57 5 5.12 5.7 5.95 3.85 6.29 5.32 5.86 5.7
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.37 5.95 5.35 5.44
PCI 49.85 48.1 52.93 58.26 51.75 52.84 57.22 58.79 59.04 58.66
Xếp hạng 50 46 54 29 61 54 36 29 21 27

  • Lâm Đồng: Cải thiện môi trường kinh doanh - động lực phát triển doanh nghiệp

    Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, khu vực kinh tế tư nhân - bao gồm doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể được coi là động lực để phát triển kinh tế của mỗi địa phương, quốc gia. Việc hỗ trợ, nâng đỡ bằng những chính sách, môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, cạnh tranh cao sẽ mang lại cho khu vực kinh tế này phát triển một cách bền vững.

  • Lâm Đồng: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

    Theo công bố mới nhất (giữa tháng 4/2015) của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Lâm Đồng là tỉnh đứng thứ 29/63 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2014 (PCI 2014) với số điểm 58.79 (Đà Nẵng được xếp thứ nhất với số điểm là 66.87). Như vậy, so với năm 2013, Lâm Đồng đã vươn lên 7 bậc (năm 2013 được xếp thứ 36/63) và tăng 25 bậc so với PCI năm 2012. Tuy PCI 2014 của Lâm Đồng có tăng đáng kể (thuộc nhóm xếp hạng khá, dẫn đầu 5 tỉnh Tây Nguyên) song tỉnh vẫn xác định cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com