Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.04 8.42 8.27 6.22 8.81 9.09 7.01 7.71 8.12 8.88
Tiếp cận đất đai 5.47 5.53 6.93 4.2 6.51 6.62 5.69 4.41 5.32 5.15
Tính minh bạch 3.63 5.58 4.99 5.41 5.16 5.89 5.53 5.42 5.83 6.06
Chi phí thời gian 4.39 4.69 5.3 4.69 5.15 5.56 5.1 5.65 5.06 5.28
Chi phí không chính thức 6.71 6.81 6.08 5.99 5.31 6.2 4.85 3.95 4.63 5.08
Tính năng động 2.36 2.95 3.55 3.62 3.56 4.57 3.12 4.14 3.32 4.78
Hỗ trợ doanh nghiệp 3.77 7.2 5.24 6.84 4.15 4.23 5.51 5.73 5.51 5.92
Đào tạo lao động 4.71 4.02 4.31 4.86 5.05 4.8 5.31 6.24 5.55 5.34
Thiết chế pháp lý 3.8 4.04 3.95 2.54 5.42 2.52 4.67 4.86 5.19 4
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.85 5.88 5.4 5.06
PCI 43.23 45.63 52.52 50.2 54.26 56.29 52.76 55.05 54.61 56.29
Xếp hạng 43 54 57 59 53 34 59 54 57 55

  • Một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2030

    Xác định việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những khâu đột phá để nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường thông thoáng, minh bạch trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh. Các cấp, các ngành đã tập trung hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính; nỗ lực xây dựng hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, trong đó quan tâm tạo điều kiện tốt nhất phát triển nhanh khu vực kinh tế dân doanh.

  • Lạng Sơn: Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

    Ngày 12/8/2015, tại khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 và tham vấn các cơ chế chính sách để Lạng Sơn nâng cao chỉ số này trong các năm tiếp theo. Tham gia hội thảo có các chuyên gia của VCCI, các ngành hữu quan và 50 doanh nghiệp đại diện cho hơn 1.700 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com