Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.28 8.2 9.12 7.19 8.47 9.44 7.32 8.19 8.76 8.08
Tiếp cận đất đai 7.71 7.59 6.67 6.98 8.37 7.11 6.76 6.36 6.26 6.34
Tính minh bạch 6.32 7.22 6.87 6.5 6.83 6.75 5.43 6.47 6.1 5.82
Chi phí thời gian 6.69 6.02 7.23 7.07 7.89 4.48 6.51 7.21 7.37 7.2
Chi phí không chính thức 7.04 7.02 6.9 6.98 7.9 6.58 6.82 5.9 6.48 6.4
Tính năng động 5.76 6.95 6.33 5.55 5.98 6.61 6.07 4.92 5.48 5.69
Hỗ trợ doanh nghiệp 3.61 7.89 3.99 4.9 4.16 3.76 6.39 5.4 5.16 6.1
Đào tạo lao động 5.75 5.92 4.75 5.58 4.83 4.86 5.07 5.75 5.88 5.4
Thiết chế pháp lý 5.1 6.37 5.35 4.59 6.53 4.41 5.8 7.21 6.48 6.47
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.07 6.58 5.83 5.44
PCI 58.82 63.99 64.44 62.74 67.12 60.21 59.36 61.37 60.86 60.65
Xếp hạng 59 6 12 12 3 16 19 7 9 15

  • Tổng Bí thư: Long An bứt phá đi lên

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Long An không được chủ quan, phải nắm chắc, dự báo đúng tình hình thực tế như biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn

  • Đồng bằng sông Cửu Long: Để không rơi vào “vùng trũng”

    Sau nhiều năm duy trì ở mức khá tốt (so với cả nước), năm 2014, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL suy giảm mạnh. Chỉ có 2 tỉnh (Đồng Tháp và Long An) tăng hạng, còn lại 11 địa phương vùng ĐBSCL bị tụt hạng, điều đó cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh trong vùng đang giảm sức cạnh tranh. Làm thế nào để cải thiện tình hình, không để ĐBSCL rơi vào "vùng trũng"?

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com