Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.43 8.53 7.55 6.65 9.03 9.3 8.39 7.97 7.8 8.34
Tiếp cận đất đai 5.97 5.6 6.14 4.62 7.09 6.37 6.95 5.75 5.63 5.4
Tính minh bạch 5.75 6.28 5.87 5.15 6.59 5.71 6.58 6.94 6.67 6.8
Chi phí thời gian 6.48 6.04 5 6.01 7.46 5.96 6.82 5.83 6.99 6.51
Chi phí không chính thức 5.57 6.42 6.54 6.24 7.63 7.64 6.56 4.98 4.84 4.81
Tính năng động 3.82 4.91 3.27 3.05 3.54 5.2 6.62 3.6 3.97 4.04
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.19 7.73 3.82 5.63 3.22 3.85 5.71 5.83 5.95 5.27
Đào tạo lao động 5.03 3.2 4.07 4.66 4.46 4.63 5.27 5.83 5.81 6.28
Thiết chế pháp lý 3.97 4.11 5.24 4.99 6.66 2.92 7.15 7.46 7.09 5.67
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.95 4.11 4.49 5.12
PCI 51.39 50.05 52.34 52.21 62.24 58.33 62.6 59.55 59.7 59.05
Xếp hạng 51 41 58 55 18 27 7 20 15 26

  • Quảng Ngãi: Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2014 và giải pháp cho những năm tiếp theo

    PCI của Quảng Ngãi chưa bền vững, có sự tăng giảm qua các năm. Năm 2014, PCI của Quảng Ngãi xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành; giảm 7,7 điểm và giảm 13 bậc trên bản xếp hạng so với năm 2013, tụt xuống nhóm xếp hạng thứ khá.

  • Quảng Ngãi hướng tới đô thị biển năng động, thân thiện

    Nằm trong chuỗi đô thị Trung Trung bộ, sau 200 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm khốc liệt của chiến tranh, nay đô thị Quảng Ngãi đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại. Mục tiêu của TP Quảng Ngãi là phấn đấu 5 - 10 năm tới trở thành đô thị biển năng động và thân thiện, có nhiều đóng góp cho phát triển vùng và cả nước.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com