Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.73 8.34 7.53 7.28 8.59 8.42 8.09 8.48 9.18 9.28
Tiếp cận đất đai 6.06 6.74 4.76 5.19 6.3 5.19 5.89 5.51 6.26 6.07
Tính minh bạch 5.29 5.53 6.32 6.48 6.01 5.99 6.36 6.24 7.09 6.84
Chi phí thời gian 6.86 5.61 6.9 7.42 6.75 5.66 5.72 6.27 7.27 6.86
Chi phí không chính thức 7.22 6.86 6.49 6.66 6.73 6.16 8.1 4.89 6.03 6.38
Tính năng động 5.1 6.06 5.9 6.42 5.94 5.74 7.11 4.83 5.31 5.7
Hỗ trợ doanh nghiệp 5.12 8.11 4.86 5.76 4.59 4.43 5.81 6.72 5.92 6.26
Đào tạo lao động 5.27 4.31 5.2 5.94 5.8 6 6.21 7.15 7.19 6.94
Thiết chế pháp lý 5.62 5.4 5.41 5.23 5.1 3.87 4.41 5.28 5.93 5.4
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.09 3.78 4.69 5
PCI 58.34 54.7 60.81 64.41 63.25 59.55 63.51 62.16 65.75 65.6
Xếp hạng 58 27 26 7 12 20 4 5 3 2

  • Bí thư Nguyễn Văn Đọc: “Quảng Ninh sẽ đột phá về dịch vụ”

    Không chỉ quan tâm tới cơ hội đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh, những cải cách về dịch vụ đặc biệt là dịch vụ công, cắt giảm thủ tục hành chính… trở thành mối quan tâm đặc biệt của doanh giới và nhà đầu tư quan tâm tới Quảng Ninh.

  • Quảng Ninh nhờ doanh nghiệp “chẩn bệnh”

    Quảng Ninh đã xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương (DDCI) và khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp, nhằm tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự năng động, hiệu quả và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com