Cà Mau chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa

Tin đưa ngày 27/6/2017

Theo UBND tỉnh Cà Mau, địa phương đang khẩn trương triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Nhiều chỉ tiêu quan trọng được xác định cụ thể như tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2017 - 2020 tăng bình quân hàng năm từ 7 - 7,5%. Giai đoạn 2021 - 2030 tăng bình quân từ 8 - 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 3.000 USD, năm 2030 là 6.000 USD.

 

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ 2017 - 2020 tăng 17%/năm, giai đoạn từ 2021 - 2030 tăng bình quân 21 - 22%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 1,7 tỷ USD, đến năm 2030 đạt từ 2,2 - 2,5 tỷ USD.

Mục tiêu của tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng và chiều sâu; trong đó chú trọng phát triển chiều sâu. Cà Mau từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung phát triển những ngành sản xuất và dịch vụ có tiềm năng lợi thế, giá trị gia tăng cao.

 

Địa phương tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở hoạt động thông suốt, hiện đại.

Với mục tiêu đã đề ra, Cà Mau tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, đồng bộ hóa công nghệ trong những ngành có lợi thế của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Cà Mau cũng tập trung rà soát thủ tục hành chính, kịp thời sửa đổi, loại bỏ thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Địa phương huy động nguồn vốn đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế kể cả nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức phù hợp.

Tỉnh đẩy mạnh liên kết kinh tế với các nước; giải quyết tốt vấn đề môi trường và xã hội; khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; quan tâm xử lý các vấn đề môi trường như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, chất thải rắn./.

 

Trần Thành Nên/TTXVN

http://www.dangcongsan.vn/kinh-te/ca-mau-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-theo-huong-cong-nghiep-hoa-443518.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com