Hậu Giang: Chủ động giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp

Tin đưa ngày 8/8/2017

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2018, nhất là chỉ số tính năng động, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, tránh đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

 

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận trực thuộc giải quyết các thủ tục của các sở, ban, ngành và địa phương trong tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh để đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách từ tỉnh đến cơ sở.

 

Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, làm rõ những nội dung chưa rõ ràng trong chính sách, văn bản của Trung ương nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. Linh hoạt vận dụng các quy định pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh trong tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh các trường hợp chậm hoặc không triển khai thực hiện. Nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các mô hình, cách làm hay trong giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp...

H.TÂM

http://baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/chu-dong-giai-quyet-cac-vuong-mac-cua-doanh-nghiep-59133.html

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com