Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.04 8.42 7.91 5.98 9.16 8.76 7.44 8.48 8.84 8.62
Tiếp cận đất đai 6.28 5.65 6.18 6.25 4.91 6.05 6.5 5.63 6.67 5.76
Tính minh bạch 5.26 3.38 5.68 5.43 4.87 6.05 6.21 5.85 6.57 6.16
Chi phí thời gian 5.71 4.81 6.61 6.75 6.43 6.7 6.3 6.19 6.74 6.64
Chi phí không chính thức 6.43 6.15 5.99 6.65 6.8 7.24 6.13 5.54 5.33 5.76
Tính năng động 3.75 4.02 3.84 4.78 1.55 4.4 5.08 4.29 5.09 5.32
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.72 7.6 5.04 5.19 3.36 4.38 5.42 5.75 4.82 4.89
Đào tạo lao động 6.49 4.94 5.83 5.13 4.99 5.48 5.95 7.32 7.14 7.64
Thiết chế pháp lý 2.96 4.78 4.58 4.38 4.62 2.71 5.25 6.96 5.69 5.84
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.77 4.17 4.6 5.2
PCI 52.02 46.03 58.58 56.54 53.57 60.07 58.96 61.25 61.21 61.82
Xếp hạng 52 53 31 42 57 17 25 8 7 7

  • Thái Nguyên: PCI thăng hạng - phản ánh đúng chất lượng điều hành kinh tế

    Khi đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế thì năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như của quốc gia ngày càng cần được cải thiện và gia tăng. Với Thái Nguyên, qua 10 năm thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh ta có thể tự hào về kết quả đã đạt được: Từ chỗ chỉ đứng ở tốp cuối trên bảng xếp hạng thì đến nay, chỉ số PCI của tỉnh đã vươn lên vị trí những tỉnh, thành phố có thứ hạng tốt. Điều này cũng phản ánh đúng chất lượng điều hành kinh tế trên địa bàn.

  • Thái Nguyên: Thay đổi cách làm, thu lợi dài hạn

    Tại sao Thái Nguyên thu hút được các tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư, từ đó tạo tác động lan tỏa trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra những thay đổi lớn trong suy nghĩ và cách làm của các DN địa phương?

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com