Yên Bái: Cải cách hành chính phải là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục

Tin đưa ngày 14/7/2017

Năm 2016, tỉnh Yên Bái đạt 67,78 điểm về chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố, giảm 15 điểm và 8 bậc so với năm 2015.

 

Người dân đến đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái.

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các nội dung. Trong đó, thủ tục hành chính (TTHC) được minh bạch và đang từng bước đơn giản; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên, tạo bước chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp gọn về đầu mối theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đã tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã triển khai thực hiện cơ chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định... Song công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số, cấp ủy và chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác CCHC; công tác tham mưu của cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện lĩnh vực liên thông thực hiện quy trình liên thông TTHC: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm.

 

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2016, tỉnh Yên Bái đạt 67,78 điểm về chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố, giảm 15 điểm và 8 bậc so với năm 2015. Trong đó có 6 chỉ số thành phần bị trừ điểm gồm: Về công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Tại hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm qua có sự tụt lùi, bộc lộ một số hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính. "Chúng ta chưa thể hài lòng, thậm chí cảm thấy lo lắng về 2 lĩnh vực rất quan trọng liên quan đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, quản lý nhà nước, năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh là cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh".

 

Đồng chí Chủ tịch UBND cũng chỉ ra những nguyên nhân giảm thứ hạng chỉ số cải cách hành chính trong năm vừa qua. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan đó là nhiều ngành, nhiều cấp chưa thực sự coi trọng nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chưa dành nhiều nguồn lực thỏa đáng cũng như quan tâm đúng mực đến 2 lĩnh vực này: "Mặc dù chúng ta có rất nhiều văn bản, kế hoạch về cải cách hành chính, nhưng qua báo cáo cho thấy nhiều sở, ngành chưa coi đây là nhiệm vụ thực sự quan trọng, thường xuyên, liên tục...Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, những người thực hiện nhiệm vụ trực tiếp về lĩnh vực thủ tục hành chính, giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp, người dân, giải quyết những việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chưa thực sự năng động, chưa đề cao vai trò trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, ảnh hưởng đến thực hiện các thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến thời gian, chi phí cũng như sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp."

 

Với quan điểm, xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh, đến huyện, xã trong đó đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với 2 lĩnh vực này. Đồng chí đề nghị phải coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có nghĩa là thủ trưởng, cơ quan đơn vị đó không hoàn thành nhiệm trong năm.

 

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng, tiến độ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, ban hành kế hoạch kiểm tra, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Chú trọng công tác phổ biến, hướng dẫn việc thi hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, hàng quý, hàng tháng; tiến hành rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC; Thường xuyên thực hiện đơn giản hóa, lồng ghép, giảm thời gian thực hiện TTHC, thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các sở, ngành địa phương; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Triển khai thực hiện Đề án Trung tâm hành chính công của tỉnh;

 

Tập trung triển khai mạnh mẽ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức; sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu biên chế, số lượng người làm việc trong các trong các cơ quan hành chính sự nghiệp các cấp. Hoàn thiện quy chế bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ…Tập trung kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Trước mắt là xây dựng dự toán thu chi ngân sách, xây dựng dự toán đầu tư công năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; Đề xuất triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và những năm tiếp theo trong đó chú trọng đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến; sớm triển khai phòng họp trực tuyến; duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 
Hiền Trang
 
http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=15581&l=Tintrongtinh


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com