Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.75 8.85 9.08 7.37 9.02 8.93 9.47 8.96 8.63 8.18
Tiếp cận đất đai 7.15 8.01 7.8 8.65 7.09 7.74 8.68 7.3 6.96 6.77
Tính minh bạch 5.32 5.69 6.27 6.07 5.58 6.17 5.67 5.81 5.97 6.14
Chi phí thời gian 5.65 4.64 5.89 7.04 6.32 7.06 7.48 7.73 7.81 7.52
Chi phí không chính thức 6.09 6.45 8.1 8.53 8.51 7.52 7.79 5.59 6.71 6.11
Tính năng động 6.78 4.95 7.54 7.75 3.62 6.73 7.52 4.84 5.01 4.89
Hỗ trợ doanh nghiệp 3.95 7.79 2.84 3.58 2.2 2.61 4.21 5.82 4.95 5.02
Đào tạo lao động 5.17 5.3 4.55 5.36 4.15 5.01 5.37 4.73 4.14 4.61
Thiết chế pháp lý 5.17 6 5.35 5.19 5.11 2.87 6.41 6.4 6.92 7.01
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.59 5.31 6.11 5.62
PCI 56.3 55.17 63.22 65.8 57.56 62.75 60.87 58.58 57.55 57.64
Xếp hạng 56 25 17 4 42 8 13 32 41 42

  • Trà Vinh: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015, cần huy động cả hệ thống chính trị

    Đó là ý kiến kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại hội nghị với các thành viên (lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan), nhằm công bố chỉ số PCI năm 2014, đồng thời bàn một số giải pháp, phân công nhiệm vụ về việc xây dựng kế hoạch cải thiện PCI năm 2015.

  • Đồng bằng sông Cửu Long: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với nhiều thế mạnh vốn có như các mặt hàng nông thủy sản đa dạng, dồi dào; giá đất, giá nhân công rẻ; cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông đang được cải thiện và đầu tư mạnh, đặc biệt là lợi thế riêng về hệ thống giao thông đường thủy, có nhiều trục đường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM),... đã tạo ra những cơ hội thu hút đầu tư rất lớn.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com