CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

So sánh 63 tỉnh / thành phố

So sánh chỉ số PCI giữa các tỉnh/ thành phố

Tìm kiếm
xxxx
STT Tỉnh/Thành phố Năm Gia nhập thị trường Nhóm xếp hạng
1 TP.HCM 2020 6.81 N/A

So sánh chỉ số PCI giữa các năm

Tìm kiếm

Tin mới nhất

16 Tháng 4, 2022

Bản tin PCI Quý 1 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2022.
Tin tức nổi bật trong quý là Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Đây là một văn bản điều hành quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước dịch bệnh.
Như thường lệ, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, và chương trình hành động cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong quý vừa qua.
Xem thêm tin tức

Dự án PCI sử dụng QuestionPro để thực hiện trực tuyến một số phần trong khảo sát PCI 2020, với các tính năng tiên tiến hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu, xây dựng khảo sát, tập hợp phản hồi, phân loại thông tin, và phân tích kết quả.