CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Giang đặt mục tiêu nâng Chỉ số CPI năm 2022 đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.
Các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt cải cách TTHC theo hướng hiệu quả, thực chất.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang đặt ra nhiệm vụ năm 2022 phấn đấu nâng điểm số PCI tỉnh Bắc Giang đạt 66,30 điểm, tăng 1,56 điểm so với năm 2021; xếp hạng tối thiểu 25/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế “khá” trên bảng xếp hạng cả nước.

Tập trung cải thiện nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần được gắn trọng số cao và ảnh hưởng lớn đến tổng điểm PCI gồm: khắc phục những hạn chế của 05 chỉ số giảm điểm năm 2021, đó là: “Chi phí gia nhập thị trường”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Đào tạo lao động”, “Chi phí thời gian” và “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”; tiếp tục cải thiện điểm số, thứ hạng của 05 chỉ số tăng điểm năm 2021 đó là: “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”, “Tính minh bạch”, “Tiếp cận đất đai”, “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”, “Chi phí không chính thức”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung thực hiện 06 giải pháp, đó là phát huy hơn nữa tính năng động, tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, các ngành, đề cao tinh thần, thái độ trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành phù hợp với khuôn khổ pháp luật, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Kịp thời giải quyết, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh và các vấn đề chưa rõ trong các quyết định, chính sách của Nhà nước; mạnh dạn đề xuất các giải pháp có tính đột phá nhằm hỗ trợ tốt nhất cho DN.

Thay đổi ứng xử của cơ quan nhà nước và người dân theo tinh thần “thân thiện, lắng nghe, đồng cảm, tận tâm”. Quán triệt nghiêm cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị luôn phải đổi mới trong tư duy, nhận thức và hành động khi thi hành công vụ nhằm tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ từ tư duy “cho phép”, “cấp phép” sang tư duy “phục vụ”; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm phương châm “4 xin” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép); “4 luôn” (Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) và “5 không” (Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ).

Các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng hiệu quả, thực chất. Đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức. Chủ động nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ, ban, ngành Trung ương cắt giảm TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung trùng lặp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của cơ quan, đơn vị mình gắn với tái cấu trúc các TTHC để rút họn quy trình, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC ở các cấp chính quyền so với quy định, tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN, nhà đầu tư.

Đề ra mục tiêu hằng năm cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như đăng ký thành lập DN, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, 5 bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm... Hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC của DN trả lại quá 01 lần sau khi đã được cơ quan nhà nước yêu cầu chỉnh sửa. Hằng tháng công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử và các trang mạnh xã hội cho DN, người dân được biết. Rà soát thực hiện phân cấp, phân công, ủy quyền tối đa cho cán bộ thẩm định, phê duyệt hồ sơ TTHC ngay tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC các cấp, giảm thời gian đi lại, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, DN, người dân.

Các sở, ngành, địa phương thường xuyên đổi mới phương pháp đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc với DN, nhà đầu tư nhằm tạo ra sự thân thiết, gần gũi giữa chính quyền và DN thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, DN. Tổ chức triển khai nhiều kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, DN. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức hội DN trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện để cộng đồng DN tham gia phản biện các cơ chế, chính sách của nhà nước có liên quan đến DN.

Đồng thời thực hiện công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật) các kế hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh và các văn bản quy phạm phát luật, các TTHC, chủ trương, định hướng thu hút đầu tư, các chính sách ưu đãi cho DN… các thông tin khác có trách nhiệm phải cung cấp theo quy định pháp luật tới các DN, nhà đầu tư khi họ có yêu cầu. Phát huy tối ưu hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang Web của các sở, ngành địa phương; thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các dữ liệu về quy hoạch, cơ chế chính sách cũng như hướng dẫn theo hướng ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và có chỉ dẫn rõ ràng để thuận tiện tra cứu, chứ không chỉ đơn thuần đưa các quyết định và văn bản pháp luật lên trang web. Nâng cao hiệu quả chuyên mục trao đổi, hỏi đáp đối với DN, nhà đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang Web của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tiếp nhận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, nhà đầu tư.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cơ quan, đơn vị mình đồng thời tuyên truyền cho các DN, nhà đầu tư hiểu được những nỗ lực tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian qua nhằm tạo ra sự đồng thuận, chia sẻ giữa DN với chính quyền.

Theo Báo Bắc Giang