CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

DỰ ÁN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

Địa chỉ: Ban Pháp chế, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35746983 Fax: 04.35771459 Email:pci@vcci.com.vn

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG

Kiểm toán Báo cáo tài chính PCI giai đoạn 01/07/2019 – 30/06/2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

 1. Giới thiệu
 2. Tên dự án: Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
 3. Cơ quan tài trợ :
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID)
 • Quỹ Châu Á (TAF)
 • Công ty TNHH nước giải khát Coca-cola Việt Nam
 1. Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Dự án PCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 2. Mục tiêu dự án:
 • Tư vấn chuyên môn cho các tỉnh, hiệp hội về các vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh.
 • Tư vấn, viết báo cáo thực trạng, từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp giúp địa phương cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI trong thời gian tới.
 • Giải quyết những vướng mắc, khó khăn của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ của dự án.
 • Nguồn tài trợ:

STT

Số Hợp đồng

Số tiền tài trợ

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam

72044019FA00001

400.000 USD

Quỹ Châu Á

32218.100.000

1.296.767.500 VNĐ

Công ty TNHH nước giải khát Coca-cola Việt Nam

01/2018/PCI-TC

630.000.000 VNĐ

 1. Nhiệm vụ trong phạm vi TOR:

Kiểm toán báo cáo tài chính dự án PCI giai đoạn 01/07/2019 – 30/06/2020

 • Bày tỏ ý kiến về việc liệu các báo cáo nguồn và sử dụng nguồn của Dự án PCI được sử dụng phù hợp, trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, các khoản phải thu, chi phí phát sinh và mua sắm hàng hóa được tài trợ cho giai đoạn 01/07/2019-30/06/2020 đã được kiểm toán phù hợp với các điều khoản của Hiệp định và nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận hoặc các cơ sở kế toán toàn diện khác (bao gồm phương pháp kế toán thực thu thực chi và phương pháp kế toán thực thu thực chi sửa đổi).
 • Đánh giá kiểm soát nội bộ liên quan tới Dự án PCI, đánh giá rủi ro kiểm soát và phát hiện các thiếu hụt đáng kể, bao gồm cả những điểm yếu lớn về kiểm soát nội bộ.

- Tiến hành các thử nghiệm để kiểm tra tính tuân thủ, trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, với các điều khoản của Hiệp định và các quy định của Luật pháp liên quan đến các chương trình tài trợ. Tất cả các trường hợp không tuân thủ và các hành vi bất hợp pháp đã xảy ra hoặc có thể xảy ra phải được xác định.

 1. Thời gian thực hiện:

Việc kiểm toán được tiến hành trong tháng 7 năm 2020 và báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành vào ngày 01 tháng 08 năm 2020.

 1. Yêu cầu của đơn vị kiểm toán:
 • Kinh nghiệm của công ty (số năm và lĩnh vực liên quan): trên 5 (năm) năm kinh nghiệm kiểm toán các nguồn của ODA.
 • Kinh nghiệm của nhân sự đoàn kiểm toán: Trên đại học hoặc đại học ở nước ngoài lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế, có chứng chỉ CPA, có kinh nghiệm kiểm toán nguồn ODA.

T.L CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN PCI

(Đã ký)

Đậu Anh Tuấn