CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt