CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Hoạt động doanh nghiệp Việt Nam - nhìn lại giai đoạn 2008 – 2013

20 Tháng 5, 2014

Hoạt động doanh nghiệp Việt Nam - nhìn lại giai đoạn 2008 – 2013

Doanh nghiệp FDI đã cho thấy năng lực vượt trội so với các doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, đặc biệt là sau khủng...
Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

19 Tháng 5, 2014

Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

KTĐT - Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013, khoảng 20% doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam...