CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

07 Tháng 5, 2021

Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2020 diễn ra vào sáng ngày 15/04/2020 do...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

18 Tháng 1, 2021

Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) của các địa phương thông qua triển khai bộ...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

13 Tháng 10, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là bài viết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 từ góc nhìn của một số...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2019 diễn ra vào sáng ngày 05/05/2020 do...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ,...