The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2023

24 Tháng 4, 2023

Bản tin PCI Quý 1 năm 2023

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2023 như đính kèm. Hoạt động nổi bật trong Bản tin kỳ này...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2022

04 Tháng 1, 2023

Bản tin PCI Quý 4 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2022 như đính kèm. Thông tin nổi bật nhất trong quý...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2022

14 Tháng 10, 2022

Bản tin PCI Quý 3 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 3/2022. Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là Hội nghị...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2022

12 Tháng 7, 2022

Bản tin PCI Quý 2 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 2/2022. Bản tin quý này điểm lại các hoạt động nổi bật, bao gồm...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2022

16 Tháng 4, 2022

Bản tin PCI Quý 1 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2022. Tin tức nổi bật trong quý là Chính phủ ban hành Nghị...