The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2023

Nội dung Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về cải cách hành chính ngày 14/11/2023 là một trong những thông tin nổi bật của Bản tin kỳ này.
Bên cạnh những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp cũng như các đề án và chương trình hành động cải thiện Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị tin tức về các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và cải thiện Chỉ số PGI tại các địa phương.