Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

Tổng hợp dữ liệu PGI

STT Tên văn bản Ngày ban hành Loại file Thao tác
1 Dữ liệu Chỉ Số PGI 2022 11/04/2023 xlsx Tải về

Tin mới nhất

06 Tháng 4, 2023

Chỉ số xanh cấp tỉnh – PGI: Mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại các địa phương

Cùng với câu chuyện thành công về sự phát triển vượt bậc của kinh tế tư nhân tại Việt Nam, những năm gần đây vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi có sự chuyển đổi dần sang mô hình phát triển xanh hơn. Áp lực một phần cũng đến từ các xu hướng toàn cầu, nơi mà Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải. Cùng với đó là nhận thức và mối quan tâm của xã hội đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nạn phá rừng cũng ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo Việt Nam bắt đầu nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình phát triển mới
Xem thêm tin tức