CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo PCI 2020

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu