The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo cáo PCI 2022

Báo cáo PCI 2022

Một thay đổi lớn của báo cáo PCI 2022 là lần đầu tiên...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo Cáo PCI 2021

Báo Cáo PCI 2021

Những thành tựu cải cách của Việt Nam thời gian qua đã...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2020

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2018

Báo cáo PCI 2018

Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu