The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

“Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” cuốn báo cáo mới nhất của Nhóm nghiên cứu dự án PCI đã được ra...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

Như thông lệ, báo cáo PCI công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016, các xu hướng thay đổi về chất lượng điều...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2016

21 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2016

Bản tin PCI là một bản tóm lược các tin tức, bài báo về các sự kiện liên quan đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Bản tin...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

30 Tháng 9, 2017

Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

Các sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý 3 năm 2017 là các Khóa tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên về thực tiễn...