The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

30 Tháng 9, 2017

Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

Các sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý 3 năm 2017 là các Khóa tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên về thực tiễn...