CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin nổi bật

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban...

Tin tức

Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

Như thông lệ, báo cáo PCI công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016, các xu hướng thay đổi về chất lượng điều...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

Ở quý này,bên cạnh các hoạt động và nghiên cứu nổi bật của dự án PCI, Bản tin cũng giới thiệu các sáng kiến, thực tiễn...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2016

21 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2016

Bản tin PCI là một bản tóm lược các tin tức, bài báo về các sự kiện liên quan đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Bản tin...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

30 Tháng 9, 2017

Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

Các sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý 3 năm 2017 là các Khóa tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên về thực tiễn...