CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2019

Trong bản tin này, những thông tin về các nỗ lực cải thiện điểm chỉ số PCI của các địa phương thông qua các kế hoạch hành động, các hoạt động triển khai đánh giá chỉ số DDCI từ lãnh đạo chính quyền các tỉnh sẽ là những tin tức nổi bật của quý.
Bên cạnh đó, như thường lệ, là tóm lược những tin tức về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng đây sẽ tiếp tục là thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.