CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 3 năm 2019

Trong bản tin quý này, Quý vị sẽ tiếp tục được thông tin về các phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh, cùng những khuyến nghị từ lãnh đạo nhà nước, các chuyên gia để cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.
Bên cạnh đó, như thường lệ, là tóm lược những tin tức về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng đây sẽ tiếp tục là thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.