CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 3 năm 2016

Bản tin PCI là một bản tóm lược các tin tức, bài báo về các sự kiện liên quan đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Bản tin cũng giới thiệu về các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương trên cả nước đã diễn ra và dự kiến trong thời gian tới, cũng như các ấn phẩm nghiên cứu sắp ra mắt của Dự án PCI. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong năm 2016.