The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI

Tin tức

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

13 Tháng 10, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là bài viết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 từ góc nhìn của một số...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2019 diễn ra vào sáng ngày 05/05/2020 do...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2016

Ở quý này,bên cạnh các hoạt động và nghiên cứu nổi bật của dự án PCI, Bản tin cũng giới thiệu các sáng kiến, thực tiễn...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

“Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” cuốn báo cáo mới nhất của Nhóm nghiên cứu dự án PCI đã được ra...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ,...