CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin nổi bật

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

13 Tháng 10, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là bài viết về môi trường kinh doanh tại Việt Nam...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

10 Tháng 7, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2020

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI...

Tin tức

Bản tin PCI Quý 4 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2018

Nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được cũng như chia sẻ, lan toả những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong cách thức sử dụng và khai thác dữ...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

Bên cạnh những tin tức tóm lược về những nỗ lực cải cách hành chính và các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

Sự kiến chính trong quý này là hai hội thảo cấp vùng về chia sẻ thực tiễn tốt về điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) cho Khu vực Đồng Bằng...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

Lễ Công bố Báo cáo PCI thường niên diễn ra vào sáng ngày 22/3/2018 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

Bản tin quý này giới thiệu tới quý độc giả các điển hình cải cách, các câu chuyện thành công, chia sẻ những câu...