CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong q uý vừa qua là chuỗi hội thảo cấp vùng chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) ...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2018 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2019 do...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2018

Nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được cũng như chia sẻ, lan toả những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong cách thức sử dụng và khai thác dữ...
Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

Bên cạnh những tin tức tóm lược về những nỗ lực cải cách hành chính và các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

Sự kiến chính trong quý này là hai hội thảo cấp vùng về chia sẻ thực tiễn tốt về điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) cho Khu vực Đồng Bằng...