CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin nổi bật

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2020

Trong bản tin quý này, thông tin nổi bật là Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2019

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2019

Trong bản tin này, những thông tin về các nỗ lực cải thiện điểm chỉ số PCI của các địa...

Tin tức

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

Sự kiến chính trong quý này là hai hội thảo cấp vùng về chia sẻ thực tiễn tốt về điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) cho Khu vực Đồng Bằng...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

Lễ Công bố Báo cáo PCI thường niên diễn ra vào sáng ngày 22/3/2018 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ...
Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

Bản tin quý này giới thiệu tới quý độc giả các điển hình cải cách, các câu chuyện thành công, chia sẻ những câu...
Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 2 năm 2017

“Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” cuốn báo cáo mới nhất của Nhóm nghiên cứu dự án PCI đã được ra...
Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

23 Tháng 4, 2020

Bản tin PCI Quý 1 năm 2017

Như thông lệ, báo cáo PCI công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016, các xu hướng thay đổi về chất lượng điều...