The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2017

Bản tin quý này giới thiệu tới quý độc giả các điển hình cải cách, các câu chuyện thành công, chia sẻ những câu chuyện thực tiễn cũng như các chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng có các bài về 02 Hội nghị tập huấn PCI cấp vùng cho HĐND các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Sơn La (03/11/2017) và cho các tỉnh phía Nam tổ chức tại Bạc Liêu (16/11/2017) với nội dung “ Tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác Đại biểu dân cử, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội (UBTVQH).