The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2021

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2020 diễn ra vào sáng ngày 15/04/2020 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức.
Bên cạnh đó, như thường lệ, là những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, và chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng đây là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.