The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2018

Lễ Công bố Báo cáo PCI thường niên diễn ra vào sáng ngày 22/3/2018 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức là điểm sáng trong hoạt động của Dự án PCI trong Quý đầu tiên của năm mới Mậu Tuất