The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2020

Trong bản tin này, đáng chú ý là thông tin về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) của các địa phương thông qua triển khai bộ chỉ số DDCI, và thông tin cho thấy phần nào 'sức nóng' cải cách theo tinh thần Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ.
Bên cạnh đó, như thường lệ, là những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, và chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.
Chúng tôi hy vọng đây là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.