The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2021

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2021
Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đại hội toàn quốc của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh VCCI tiếp tục đẩy mạnh vai trò tích cực trong thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần cùng Chính phủ nâng cấp môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam lên nhóm các quốc gia đứng đầu khu vực.
Như thường lệ, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, và chương trình hành động cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong quý vừa qua.