The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 2 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong quý vừa qua là chuỗi hội thảo cấp vùng chia sẻ thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) giữa các tỉnh, thành thuộc các khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng - Đông Bắc Bộ do VCCI, USAID phối hợp với các tỉnh tổ chức.
Ngoài ra, Bản tin quý này tóm lược nhiều tin tức, bài viết về các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương trên cả nước diễn ra trong Quý, cũng như các đề án, chương trình hành động về cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian này.
Chúng tôi hy vọng đây sẽ tiếp tục là thông tin tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.