CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2019

Sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý vừa qua chính là Lễ Công bố Báo cáo PCI 2018 diễn ra vào sáng ngày 28/3/2019 do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ chức. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp Báo cáo PCI được công bố.
Bên cạnh việc tóm lược các tin tức, bài báo về sự kiện này, Bản tin cũng giới thiệu về các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương trên cả nước đã diễn ra và dự kiến trong thời gian tới, cũng như các ấn phẩm nghiên cứu sắp ra mắt của Dự án PCI.
Chúng tôi hy vọng đây tiếp tục sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho Quý vị về công tác cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong năm 2019.