CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2018

Nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được cũng như chia sẻ, lan toả những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong cách thức sử dụng và khai thác dữ liệu PCI hiệu quả phục vụ các hoạt động ban hành chính sách và giám sát của Hội đồng nhân dân cùng với hướng dẫn cách sử dụng và khai thác dữ liệu cho hoạt động của các HHDN, hoạt động nổi bật của quý này là hai hội nghị chia sẻ kinh nghiệm PCI cấp vùng dành cho đại biểu HĐND các tỉnh ở 2 khu vực phía Nam và phía Bắc và khóa đào tạo cho HHDN ở khu vực ĐBSCL.