The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 4 năm 2022

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 4/2022 như đính kèm.
Thông tin nổi bật nhất trong quý vừa qua là Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Đông chủ trì.
Như thường lệ, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như các đề án, chương trình hành động và một số hoạt động triển khai, công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) nhằm cải thiện Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố trong thời gian qua.