The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 2 năm 2023

Tin nổi bật trong Bản tin quý này, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản 493/TTg-KSTT ngày 1/6/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.
Bản tin tiếp tục gửi đến Quý vị các thông tin đáng chú ý về các nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, bên cạnh thông tin tổng hợp về các đề án và chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) mới công bố đang được triển khai tại các tỉnh, thành phố.