The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2023

Dự án PCI trân trọng gửi tới Quý vị Tóm lược tin tức PCI Quý 1/2023 như đính kèm.
Hoạt động nổi bật trong Bản tin kỳ này là Lễ Công bố Báo cáo Chỉ số PCI 2022, đồng thời cũng là lần đầu tiên VCCI giới thiệu, công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Chỉ số PGI là một công cụ đánh giá chất lượng quản trị môi trường cấp tỉnh nhằm hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, hướng tới hiện thực hóa định hướng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Bên cạnh những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp cũng như các đề án, và chương trình hành động cải thiện PCI của các tỉnh, thành phố, chúng tôi gửi tới Quý vị tin tức về các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh tại các địa phương.