Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

Bắc Ninh hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Tỉnh nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và dịch vụ.
Với định hướng chuyển đổi phát triển kinh tế xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, tỉnh Bắc Ninh đang tích cực hành động chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
Theo đó, Bắc Ninh định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể. Tỉnh nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và dịch vụ; khai thác và sử dụng tiết kiệm và tăng cường sử dụng năng lượng sạch tại các khu, cụm công nghiệp; khu đô thị, dân cư, trường học, công sở,…
Về nông nghiệp, Bắc Ninh chú trọng phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, hữu cơ bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và áp dụng các quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
Đặc biệt, tỉnh từng bước hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, thủy lợi bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Đồng thời, thúc đẩy đô thị hóa theo hướng đô thị thông minh, sinh thái, bền vững, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái. Tỉnh tăng cường quản lý chất thải và chất lượng không khí thông qua việc nghiên cứu và phát triển các mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn, công nghệ xử lý chất thải theo hướng chuyển hóa chất thải thành tài nguyên, nguyên liệu sản xuất...
Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP tỉnh Bắc Ninh xuống từ 38 - 43% so với năm 2018. Chỉ tiêu đến năm 2050, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GRDP tỉnh Bắc Ninh xuống từ 47 - 69% so với năm 2018.
Để thực hiện được điều đó, tỉnh Bắc Ninh xây dựng danh mục, xúc tiến, thu hút đầu tư ưu tiên, thu hút đầu tư tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển xanh, quan tâm xúc tiến dự án đầu tư có tính thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi xanh; xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp xanh, nhất là đòn bẩy tài chính, tín dụng, trái phiếu xanh. Doanh nghiệp cam kết thực hiện kinh doanh có trách nhiệm trong đó có quy tắc về kinh tế xanh.
Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh quy hoạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị theo hướng sinh thái. Theo đó, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị theo hướng sinh thái với các quy mô đa dạng. Cùng đó, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, áp dụng các công nghệ mới, các nguyên liệu thay thế, sản phẩm mới thân thiện với môi trường; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện Chương trình phát triển đô thị, lập kế hoạch cải tạo đô thị theo tiêu chuẩn đô thị bền vững.
Song song với đó, tỉnh tập trung phát triển khoa học công nghệ, đào tạo lao động xanh và thúc đẩy tiêu dùng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, kiểm soát và khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lượng./.
Theo BNews